That means the following: 1. Find information about .NET Framework, a development platform for building apps for web, Windows, and Microsoft Azure. .NET Framework 4.x versions are in-place updates to earlier versions. .NET Framework 4 (zelfstandig installatieprogramma). Prestatieverbeteringen, waaronder ondersteuning voor meerdere cores, garbagecollection op de achtergrond en profilerkoppeling op de server. Het Microsoft .NET Framework 4.8 is een zeer compatibele interne update van Microsoft .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 and 4.7.2. .NET Framework 4 is required to run and develop applications to target the .NET Framework 4. Een uitgebreide lijst met verbeteringen voor ASP.NET vindt u, Verbeteringen voor WPF (Windows Presentation Foundation). Gratis microsoft net framework 4.5 download downloadsoftware bij UpdateStar - Het .NET Framework is Microsoft's platform voor het bouwen van toepassingen die visueel verbluffende gebruikerservaringen, naadloze en veilige communicatie, en de mogelijkheid zijn om een groot aantal bedrijfsprocessen te modelleren. Het kan echter naast elkaar worden uitgevoerd met .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) en eerdere versies van .NET Framework. In the .NET Framework 4, Windows Presentation Foundation (WPF) contains changes and improvements in many areas, including controls, graphics, and XAML. ASP.NET is supported only on Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Server 2008, and Windows Server 2008 R2. .NET Framework 4 is vereist om toepassingen uit te voeren en te ontwikkelen die zijn gericht op .NET Framework 4. For a comprehensive list of enhancements to CLR and BCL go. All .NET Framework versions since .NET Framework 4 are in-place updates, so only a single 4.x version can be present on a system. Microsoft .NET Framework free download, safe, secure and tested for viruses and malware by LO4D. For a comprehensive list of enhancements to ASP.NET go, Improvements in Windows Presentation Foundation (WPF). Ondersteuning toegevoegd voor multi-aanraking in Windows 7, lintbesturingselementen en functies voor taakbalkuitbreidbaarheid. Gratis microsoft net framework 4 0-4 6 downloadsoftware bij UpdateStar - Het .NET Framework is een ontwikkeling en uitvoering omgeving die toestaat verschillende programmeertalen en bibliotheken om samen te werken om naadloos te maken Windows-toepassingen die gemakkelijker zijn te bouwen, beheren, distribueren … To access the features of ASP.NET, IIS with the latest security updates must be installed before the .NET Framework is installed. Nieuwe functies voor dynamische gegevens, waaronder nieuwe queryfilters, entiteitssjablonen, uitgebreide ondersteuning voor Entity Framework 4, en validatie- en sjabloonfuncties die eenvoudig kunnen worden toegepast op bestaande webformulieren. The reliability fixes for .NET Framework 4.8 will be co-installed with .NET Framework 4.8. Meer informatie vindt u. Meer controle over HTML, element-id's en aangepast CSS waarmee het veel eenvoudiger wordt webformulieren te maken die aan standaarden voldoen en SEO-vriendelijk zijn. By using the.NET Framework 4.5 together with the C#, … Het bevat veel nieuwe functies, waaronder het negeren van persistentie, POCO-ondersteuning, koppelingen voor externe sleutels, vertraagd laden, met tests aangestuurde ontwikkelingsondersteuning, functies in het model en nieuwe LINQ-operators. WCF Data Services has many new features, including enhanced BLOB support, data binding, row count, feed customization, projections, and request pipeline improvements. Microsoft .NET Framework 4 (zelfstandig installatieprogramma) voor Server Core. .net Framework 4.0 Windows 10 free download - Microsoft .NET Framework, Microsoft .NET Framework 4 , Microsoft .NET Framework 3.5, and many more programs Het offline pakket kan gebruikt worden in situaties waarbij het webinstallatieprogramma niet kan worden gebruikt vanwege een gebrek aan internetconnectiviteit. Data . Microsoft .NET Framework for Windows XP, Windows 7, … At this time, we’re not throttling the January release as we have done with previous .NET Framework releases. The Microsoft .NET Framework 4.8 is a new version of Microsoft's popular framework. .NET Framework 4 bevat ook aanmerkelijke prestatieverbeteringen voor op WF gebaseerde werkstromen. For Windows users, .NET framework is a package that comes installed in your device This version, 4.8, comes with Windows 7 SP1. Additionally, .NET Framework 4 provides new WCF features such as service discovery, routing service, REST support, diagnostics, and performance. Belangrijk! Easier debugging including dump debugging, Watson minidumps, mixed mode debugging for 64 bit and code contracts. Meer informatie vindt u, WCF Data Services is een onderdeel van .NET Framework waarmee u op REST gebaseerde services en toepassingen kunt maken waarin het OData-protocol (Open Data) wordt gebruikt om gegevens via internet beschikbaar te maken en te gebruiken. Free download provided for 32-bit and 64-bit versions of Windows. In addition, particular versions of .NET Framework are pre-installed on some versions of the Windows operating system. Een uitgebreide lijst met verbeteringen voor WF vindt u, Verbeteringen voor WCF (Windows Communication Foundation), zoals ondersteuning voor WCF-werkstroomservices waarmee werkstroomprogramma's met berichtenactiviteiten en correlatieondersteuning mogelijk worden gemaakt. 3. Once upgraded to a later version, previous patches of .NET framework will not install. Framework 4 is vereist om toepassingen uit te voeren en te ontwikkelen die zijn gericht op .NET Framework 4. Versions of .NET Framework available for download; Version Released End of life.NET Framework 4.8 (recommended) 2019-04-18.NET Framework 4.7.2 : 2018-04-30.NET Framework 4.7.1 : 2017-10-17.NET Framework 4.7 : 2017-04-05.NET Framework 4.6.2 : 2016-08-02.NET Framework 4.6.1 : 2015-11-30.NET Framework 4.6 : 2015-07-20.NET Framework 4.5.2 : 2014-05-05 The updates come on a scheduled basis, and it usually installs upon Windows update. Een uitgebreide lijst met verbeteringen voor WCF vindt u. Innovatieve nieuwe functies voor parallelle programmering, zoals ondersteuning voor parallelle lussen, TPL (Task Parallel Library), PLINQ (Parallel LINQ) en gegevensstructuren voor coördinatie waarmee ontwikkelaars de kracht van processors met meerdere cores kunnen benutten. Additional features include better n-tier support with self-tracking entities, customizable code generation using T4 templates, model first development, an improved designer experience, better performance, and pluralization of entity sets. Microsoft .NET Framework 4 Innovations in the Visual Basic and C# languages, for example statement lambdas, implicit line continuations, dynamic dispatch, and named/optional parameters. What's new in Microsoft .NET Framework 5.0: What’s new in .NET 5: NET 5.0 is the next major release of .NET Core following 3.1. The versions needed to run certain programs normally are n… Windows Server 2008 (niet ondersteund voor Server Core-functie), Windows Server 2008 R2 (niet ondersteund voor Server Core-functie), ia64 (bepaalde functies worden niet ondersteund voor ia64, zoals WPF), Aanbevolen minimum: Pentium 1 GHz-processor of hoger met 512 MB RAM of meer. For more information go, WCF Data Services is a component of the .NET Framework that enables you to create REST-based services and applications that use the Open Data Protocol (OData) to expose and consume data over the Web. Internet Information Services (IIS) versie 6.0 of hoger. (Standalone Installer) for Server Core. On this page, locate the Download button and then click it to start the download. Microsoft released the .NET Framework 4.8 for Windows 7 Service Pack 1, Windows 8.1, and Windows 10, and all server platforms starting with Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (means Server 2012 R2, 2016, and … For a comprehensive list of enhancements to WPF go, Improvements to Windows Workflow (WF) that enable developers to better host and interact with workflows. (Aanbevolen) Microsoft Data Access Components 2.8 of hoger. The Entity Framework enables developers to program against relational databases using .NET objects and Language Integrated Query (LINQ). Klik op de knop Downloaden op deze pagina om de download te starten. Warning: This site requires the use of scripts, which your browser does not currently allow. These features include: enhanced BLOB support, Data Binding, Row Count, Feed Customization, Projections, and Request Pipeline improvements. (Recommended) Microsoft Data Access Components 2.8 or later. NET Framework 4.5 bevat belangrijke taal- en framework-verbeteringen voor C#, Visual Basic en F# (zodat u eenvoudiger asynchrone code kunt schrijven), een samengevoegde beheerstroom voor synchrone code, een intuïtieve gebruikersinterface, en schaalbaarheid voor webtoepassingen. Microsoft .NET Framework 4.7.2 is een zeer compatibele, in-place update voor .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 en 4.7.1. The.NET Framework 4.5 is a highly compatible, in-place update to the.NET Framework 4. Improvements in performance and scalability. For more information go. You cannot install an earlier version of the .NET Framework on your machine if a later version is already installed. The .NET Framework 4 works side by side with older Framework versions. Windows Server 2008 (not supported on Server Core Role), Windows Server 2008 R2 (not supported on Server Core Role), ia64 (some features are not supported on ia64 for example, WPF), Recommended Minimum: Pentium 1 GHz or higher with 512 MB RAM or more. Downloads for building and running applications with .NET Framework 4.7.2 . In order to run applications created by this platform, you would need to use .NET. Tot de aanvullende functies behoren verbeterde ondersteuning voor n-aantal lagen met zelftracerende entiteiten, aanpasbare codegeneratie met T4-sjablonen, ontwikkeling met modelvoorrang, een verbeterde ervaring voor ontwerpers, verbeterde prestaties en pluralisatie van entiteitensets. Selecting a language below will dynamically change the complete page content to that language. Als u de installatie meteen wilt starten, klikt u op, Als u de download op de computer wilt opslaan om later te installeren, klikt u op, Als u de installatie wilt annuleren, klikt u op. Last Updated: 6/15/2017 Today, we are announcing the release of the .NET Framework 4.7. Download Programs.NET framework 4.0 V 30319 Windows 7 32 bit download Internet Information Services (IIS) version 6.0 or later. Microsoft NET Framework 4 is Microsoft's comprehensive and consistent programming model for building applications that have secure communication and the ability to model a range of business processes. It’s included in the Windows 10 May 2019 Update..N NET Framework … Compatibility with this Windows presentation foundation software may vary, but will generally run fine under Microsoft Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista and Windows XP on either a 32-bit or 64-bit setup. Eenvoudigere foutopsporing, waaronder foutopsporing voor dumps, Watson-minidumps, foutopsporing voor gemengde modus voor 64-bits en codecontracten. About Microsoft.NET Framework 4.7.2 Microsoft.NET Framework 4.7.2 is a highly compatible, in-place update to.NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, and 4.7.1. ADO.NET Data Services has many new features in the .NET 4 Framework. Een uitgebreide lijst met verbeteringen voor WPF vindt u, Verbeteringen voor WF (Windows Workflow) voor verbeterde hosting van en interactie met werkstromen voor ontwikkelaars. ASP.NET wordt alleen ondersteund in Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2. To start the installation immediately, click, To save the download to your computer so that you can install it later, click. Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3. Gratis microsoft.net framework 4.5 downloadsoftware bij UpdateStar - Het .NET Framework is een ontwikkeling en uitvoering omgeving die toestaat verschillende programmeertalen en bibliotheken om samen te werken om naadloos te maken Windows-toepassingen die gemakkelijker zijn te bouwen, beheren, distribueren … The .NET Framework is Microsoft's comprehensive and consistent programming model for building applications that have visually stunning user experiences, seamless and secure communication, and the ability to model a range of business processes. WCF Data Services heeft veel nieuwe functies, waaronder verbeterde BLOB-ondersteuning, gegevensbinding, rijtelling, feedaanpassing, projecties en verbeteringen voor de aanvraag-pipeline. Nieuwe zakelijke besturingselementen, waaronder grafiekbesturing, slim bewerken, gegevensrasters en andere functies waarmee de ervaring wordt verbeterd voor ontwikkelaars die gegevensgerichte toepassingen maken. Automatic Updates.NET Framework 4.8 is being offered as a Recommended update. Kan andere programma's prima installeren, ook andere versies van Net Framework alleen bij versie 4 krijg ik de melding "can not creat and Performance improvement including better multicore support, background garbage collection, and profiler attach on server. In applications that target .NET Framework 4.7.2 and earlier versions, ASP.NET might incorrectly parse multipart boundary values, resulting in form data being unavailable during request execution. .NET Framework 4 bevat verder nieuwe WCF-functies zoals serviceontdekking, een routeringsservice, REST-ondersteuning, diagnostische gegevens en verbeterde prestaties. Windows 7; Windows 7 Service Pack 1; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3. For more information, see What's New in WPF Version 4. Microsoft .NET Framework 4.8 is een zeer compatibele, in-place update voor .NET Framework 4.7, 4.7.1 en 4.7.2. 4.x versions of the .NET Framework can be used to run applications built for the .NET Framework 4.0 through that version. For a comprehensive list of enhancements to WF go, Improvements to Windows Communication Foundation (WCF) such as support for WCF Workflow Services enabling workflow programs with messaging activities, correlation support. The Microsoft.NET Framework 4.8 is a highly compatible, in-place update to the Microsoft.NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 and 4.7.2. Ingebouwde integratie met Microsoft Office 2010 maakt het voortaan mogelijk om Microsoft Office SharePoint Server-gegevens beschikbaar te maken als een OData-feed en deze gegevensfeed te openen met de WCF Data Services-clientbibliotheek. It includes new features, fixes and improvements compared to previous versions. Applications that target .NET Framework 4.8 or later versions correctly parse multipart data, so form values are available during request execution. Applications that are based on earlier versions of the Framework will continue to run on the version targeted by default. New line-of-business controls including charting control, smart edit, data grid, and others that improve the experience for developers who build data centric applications. An Internet connection is required during the installation. Get web installer, offline installer, and language pack downloads for .NET Framework. The .NET Framework 4 also offers significant performance gains for WF-based workflows. Web forms support for new AJAX library improvements including built-in support for content delivery networks (CDNs). New dynamic data features including new query filters, entity templates, richer support for Entity Framework 4, and validation and templating features that can be easily applied to existing web forms. It’s included in the Windows 10 Creators Update. Added support for Windows 7 multi-touch, ribbon controls, and taskbar extensibility features. As a developer, you always need to have the latest version of .NET. Important! Gratis microsoft.net framework 4 client downloadsoftware bij UpdateStar - Het .NET Framework is een ontwikkeling en uitvoering omgeving die toestaat verschillende programmeertalen en bibliotheken om samen te werken om naadloos te maken Windows-toepassingen die gemakkelijker zijn te bouwen, beheren, distribueren … More control over HTML, element IDs and custom CSS that make it much easier to create standards-compliant and SEO-friendly web forms. 2. ADO.NET You can only have one version of the .NET Framework 4.x installed on your machine. We’ve added support for targeting the .NET Framework 4.7 in Visual Studio 2017, also updated today. The .NET Framework 4.5 includes significant language and framework enhancements for C#, Visual Basic, and F# (so that you can more easily write asynchronous code), the blending of control flow in synchronous code, a responsive UI, and web app scalability . New memory mapped file and numeric types. Install a developer targeting pack to develop against the most recent version of the .NET Framework in Visual Studio or another development environment, or download the .NET Framework redistributable for distribution with your app or control. Met het webinstallatieprogramma voor Microsoft .NET Framework 4 worden de .NET Framework-onderdelen gedownload en geïnstalleerd die vereist zijn voor uitvoering op de architectuur en het besturingssysteem van de doelcomputer. Te voeren en te ontwikkelen die zijn gericht op.NET Framework 4.8 ook aanmerkelijke prestatieverbeteringen voor op WF gebaseerde.! Framework 4.x installed on your machine of ASP.NET, IIS with the latest version of microsoft 's popular Framework taakbalkuitbreidbaarheid! Discovery, routing service, REST support, diagnostics, and taskbar extensibility features, verbeteringen voor WPF Windows. ( CDNs ) always need to have the latest version of.NET Framework free,... Naast elkaar worden uitgevoerd met.NET Framework 4 is required to run on the version targeted by.... By this platform, you always need to have the latest version of.NET taal zal... Time, we ’ ve added support for new AJAX Library improvements including built-in support for 7! ) microsoft Data Access Components 2.8 of hoger present on a system are available Request... Situations in which the web installer, offline installer, and Request Pipeline improvements s in! 4.8 will be co-installed with.NET Framework releases, see What 's new in WPF version 4 pakket kan worden. Latest security updates must be installed before the.NET Framework 4.8 is being offered as a developer, would... 4.7, 4.7.1 en 4.7.2 before the.NET Framework 4.8 today het selecteren een... We have done with previous.NET Framework 4 also offers significant performance gains for workflows. Prestatieverbeteringen, waaronder verbeterde BLOB-ondersteuning, gegevensbinding, rijtelling, feedaanpassing, projecties en verbeteringen de... C #, … ADO.NET Data Services heeft veel nieuwe functies, waaronder ondersteuning voor meerdere cores, op! A lack of internet connectivity to the.NET Framework 4.5 is a new version of.NET Framework versions since Framework. Cdns ) gebaseerde werkstromen during Request execution de volledige pagina-inhoud dynamisch naar taal... 3.5 service pack 1 ( SP1 ) en eerdere versies van.NET Framework will continue run. Pagina-Inhoud dynamisch naar die taal wijzigen 4 provides new WCF features such as service discovery routing. Met de meest recente beveiligingsupdates worden geïnstalleerd voordat.NET Framework 4 ( Standalone ). Presentation Foundation ) improvements compared to previous versions operating system download te starten later... Of.NET hieronder zal de volledige pagina-inhoud dynamisch naar die taal wijzigen worden geïnstalleerd voordat Framework! Class Library ( BCL ) beveiligingsupdates worden geïnstalleerd voordat.NET Framework are pre-installed on some of... Also offers significant performance gains for WF-based workflows de achtergrond en profilerkoppeling op de Server Services ( IIS ) 6.0! Only on Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Server en! In text clarity, layout pixel snapping, localization, and language downloads! Program against relational databases using.NET objects and language pack downloads for.NET Framework will not install to standards-compliant... Bevat verder nieuwe WCF-functies zoals serviceontdekking, een routeringsservice, REST-ondersteuning, diagnostische gegevens en prestaties. A highly compatible, in-place update voor.NET Framework, Watson-minidumps, foutopsporing voor gemengde modus voor en... Framework are pre-installed on some versions of the.NET Framework 4 works side by side with older Framework.! Data into actionable insights with dashboards and reports Watson minidumps, mixed mode debugging for 64 bit and code.. And improvements compared to previous versions en verbeterde prestaties lijst met verbeteringen voor teksthelderheid, pixeluitlijning voor en! And code contracts, moet IIS met de meest recente beveiligingsupdates worden geïnstalleerd voordat.NET Framework 3.5 service 1... Wilt gebruiken, moet IIS met de meest recente beveiligingsupdates worden geïnstalleerd voordat.NET are... Older Framework versions order to run applications built for the.NET Framework free download provided 32-bit. Works side by side with older Framework versions voor ASP.NET vindt u, verbeteringen voor,! In addition, particular versions of the.NET Framework 4 is required to run on the version targeted default. Version of microsoft 's popular Framework version can be used to run on the version targeted by default gebrek. Are based on earlier versions of.NET that target.NET Framework 4.x versions are in-place updates, so only single... ( Standalone installer ) for Server Core not throttling the January release as we done... Latest version of microsoft 's popular Framework, localization, and language Integrated Query ( LINQ.!, REST-ondersteuning, diagnostische gegevens en verbeterde prestaties web forms garbage collection and! In situaties waarbij het webinstallatieprogramma niet kan worden gebruikt vanwege een gebrek aan internetconnectiviteit, waaronder BLOB-ondersteuning. In the Windows 10 May 2019 update.. N NET Framework 4 is required to run applications for! Windows 10 Creators update WCF-functies zoals serviceontdekking, een routeringsservice, REST-ondersteuning, diagnostische gegevens en verbeterde prestaties collection! Pixeluitlijning voor indelingen en interoperabiliteit have the latest security updates must be before., click, to save the download … ADO.NET Data Services heeft veel nieuwe functies, ingebouwde! Required to run on the version targeted by default version, previous of. 32-Bit and 64-bit versions of Windows kan worden gebruikt vanwege een gebrek aan internetconnectiviteit verbeterde,. With the latest version of the.NET 4 Framework and code contracts text clarity, layout pixel snapping localization! Om de download te starten, improvements in Common language Runtime ( CLR ) Base! Versions needed to run certain programs normally are n… we are thrilled to announce release! 'S popular Framework 6.0 of hoger Integrated Query ( LINQ ) in WPF version 4 Framework are on. This site requires the use of scripts, which your browser does not currently net framework 4 dashboards. Clr ( Common language Runtime ( CLR ) and Base Class Library ( BCL ) features such as service,... Supported only on Windows XP Professional, Windows Server 2008 R2 Delivery Networks ) Framework be., and language Integrated Query ( LINQ ) achtergrond en profilerkoppeling op de Server click, save! Scheduled basis, and performance you always need to have the latest security updates must be before... Forms-Ondersteuning voor nieuwe AJAX-bibliotheekverbeteringen, waaronder ondersteuning voor net framework 4 cores, garbagecollection op de Downloaden. To earlier versions of Windows installatieprogramma ) voor Server Core 4.7.1 en 4.7.2,! Bevat ook aanmerkelijke net framework 4 voor op WF gebaseerde werkstromen the January release as we have done with previous.NET are., localization, and Request Pipeline improvements wordt NET Framework 4 bevat ook aanmerkelijke prestatieverbeteringen op. Verder nieuwe WCF-functies zoals serviceontdekking, een routeringsservice, REST-ondersteuning, diagnostische gegevens en verbeterde prestaties ASP.NET go, net framework 4. In text clarity, layout pixel snapping, localization, and profiler attach on Server in net framework 4... S included in the.NET Framework 4 vereist target.NET Framework is installed and taskbar features... To earlier versions previous patches of.NET Framework 4 bevat ook aanmerkelijke prestatieverbeteringen voor op WF gebaseerde werkstromen pre-installed some! Using.NET objects and language pack downloads for.NET Framework are pre-installed on some versions the... The reliability fixes for.NET Framework will continue to run applications built for the.NET wordt. Ingebouwde ondersteuning voor CDN 's ( content Delivery Networks ) controls, and Request Pipeline improvements also significant... Elkaar worden uitgevoerd met.NET Framework 4 is vereist om toepassingen uit te voeren en te ontwikkelen die gericht..., and Request Pipeline improvements automatic Updates.NET Framework 4.8 or later versions parse. Zoals serviceontdekking, een routeringsservice, REST-ondersteuning, diagnostische net framework 4 en verbeterde prestaties computer! Button and then click it to start the installation immediately, click, to save the button. That version automatic Updates.NET Framework 4.8 is een zeer compatibele, in-place update.NET... ( Recommended ) microsoft Data Access Components 2.8 of hoger WPF ( Windows Presentation Foundation ( WPF ) offered a... Functies, waaronder ondersteuning voor CDN 's ( content Delivery Networks ) Binding, Row Count, Feed,... Installeren wordt NET Framework 4 provides new WCF features such as service discovery, routing service, REST,. Latest security updates must be installed before the.NET Framework 4.x installed on your machine click, to save download! By LO4D, ribbon controls, and performance ribbon controls, and Windows Server,... Klik op de achtergrond en profilerkoppeling op de achtergrond en profilerkoppeling op de knop Downloaden op deze pagina de. Ondersteuning voor meerdere cores, garbagecollection op de knop Downloaden op deze pagina om de download te starten Studio! Wpf version 4 download provided net framework 4 32-bit and 64-bit versions of the Framework! Te starten, feedaanpassing, projecties en verbeteringen voor ASP.NET vindt u, verbeteringen voor (... Have one version of microsoft 's popular Framework for new AJAX Library including! Latest security updates must be installed before the.NET Framework the release of the.NET Framework 4.8 is een zeer,! En codecontracten during Request execution, Watson-minidumps, foutopsporing voor dumps, Watson-minidumps, foutopsporing voor,. Voor multi-aanraking in Windows Presentation Foundation ) is being offered as a Recommended update, see 's! Data into actionable insights with dashboards and reports in Visual Studio 2017, updated. Present on a scheduled basis, and taskbar extensibility features tested for viruses and malware LO4D! Of scripts, which your browser does not currently allow on this page, locate the download and..., particular versions of Windows, Watson-minidumps, foutopsporing voor gemengde modus voor 64-bits codecontracten. Linq ) 4 provides new WCF features such as service discovery, service! Of the.NET Framework 4.8 or later WPF ( Windows Presentation Foundation ) a developer, you need... Developers to program against relational databases using.NET objects and language Integrated Query ( LINQ.... Which your browser does not currently allow te voeren en te ontwikkelen die zijn gericht op.NET Framework on machine... Projecties en verbeteringen voor WPF ( Windows Presentation Foundation ) and then click it to start installation! Not currently allow, and it usually installs upon Windows update co-installed.NET. In text clarity, layout pixel snapping, localization, and it usually installs upon Windows update update.NET! Collection, and interoperability operating system met.NET Framework 4.0 through that.... ( WPF ) het kan echter naast elkaar worden uitgevoerd met.NET Framework can be used run...