SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. Ovaj namaz je zapravo poseban namaz koji se je klanjao kasnije blize ponoci, ali je prikljucen jaciji zato, da bi se ipak na vrijeme klanjao i da ga pojedinci, usljed umora i sna, ne bi zanemarili i propustili. ERRAHMANI RRAHIM. Namazi. Podnevski namaz sastoji se od 10 rekata, Prva 4 rekata su Sunnet, a klanjaju se ovako. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta 3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su … IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Ajet glasi: „Čuvajte namaz, naročito srednji namaz, i pred Allahom ponizno stojte!“ Salatu-l-vusta ili srednji namaz spomenut u ajetu je ikindija. a zanijeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE VITRI , EDAEN MUSTAKBILEL - KIBLETI, ALLAHU EKBER ! Pročitaj ovdje kako se klanjaju sabah, podne i ikindija. Afrikaans; azərbaycanca; Bahasa Indonesia; Bahasa Melayu 3. ikindija-namaz (klanja se od trenutka kad se sjena nekog predmeta u podne uveća za visinu samog predmeta, pa sve do zalaska Sunca), 4. akšam-namaz (klanja se od zalaska Sunca pa sve do potpunog smračivanja), 5. jacija-namaz (klanja se od trenutka potpunog smračivanja pa sve do pred zoru). BISMILLU, FATIHU i SURE, ponovo ruku i sedzde i ostajemo na zavrsnom sjedenju (KADE-i EHIRE) gdje ucimo ETTEHIJATU, SALAVATE i DOVU . {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}}, {{current.info.license.usageTerms || current.info.license.name || current.info.license.detected || 'Unknown'}}, Uploaded by: {{current.info.uploadUser}} on {{current.info.uploadDate | date:'mediumDate'}}. Kada duša dopre do ključnih kosti, i vikne se: ‘Ima li doktora?’, i on se uvjeri da je to čas rastanka i noga se uz nogu savije, toga dana će Gospodaru tvome priveden biti: ‘Nije vjerovao, nije namaz obavljao, nego je … 3. Ikindija-namaz ili poslijepodnevni namaz[1] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza koje muslimani svakodnevno obavljaju. Prvo se klanja sunnet, pa farz. Učinimo Nijjet (namjeru) u srcu za Ikindiju namaz. Kako se klanja IKINDIJA NAMAZ! MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. Loading... Unsubscribe from Jasmin ef. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL  ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Akšam namaz traje od zalaska Sunca do jacije. Your input will affect cover photo selection, along with input from other users. 13:52. za 11 sati Jacija namaz počinje kad potpuno nestane Sunčeve svjetlosti na zapadu i traje sve do zore, kada ponovo nastupa sabah. Aksham namaz ima 5 rekata i to: 3 rekata farza i 2 rekata sunneta. Ostrakovic. U djelima u kojima se spominju običaji muslimana u Bosni i Hercegovini vidjet ćemo običaje koji su bili zastupljeni među muslimanima, a koji se tiču ponašanja nakon smrti nekog u familiji, pa sve do ispraćaja i klanjanja dženaze namaz. Naklanjavanje propuštenih namaza - Hanefijski fikh, Abdulhamid Mahmud Tuhmaz Odgovor za one koji su pitali kako mogu naklanjati propuštene namaze, šta treba ur Dva rekata sunneta i dva rekata farza. Kako se klanja Ikindija namaz? 13:47. za 10 sati MALIKI JEVMI DDIN. Podne-namaz (podnevni namaz) Podne-namaz ima deset rekata, i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta. Dženaza-namaz. JACIJA NAMAZ. Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju? Ikindija-namaz ima dva sjedenja. Na drugom sjedenju vjernik također uči Ettehijjatu, a zatim donosi salavat na Poslanika. Dakle, posljedna četvrtina dana - to je vrijeme ikindijskog namaza. 1. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA, zatim potaremo rukama lice i proucimo FATIHU i s time smo zavrsili Ikindiju namaz. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. Uzvišeni Allah kaže: “Pazi! Jacijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte sunneti-l-‚išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. Kako Se Klanja Ikindija Namaz by hanefijskimezheb in kako se klanja ikindija namaz. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do akšam namaza. Only registered users are allowed to post. Sura KEVSER glasi INNA EATAJNA KEL KEVSER. Descargar ahora. Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa I Ikindijskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi: ALLAHU EKBER 4X ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X ESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X HAJJE ALESSALAH 2X HEJJE ALELFELAH 2X KAD KAMETI SSALATU KAD KAMETI SSALAH ALLAHU EKBER 2X LA ILAHE ILLELLAH. Sastoji se od 4 rekata odnosno stajanja (), kiraet (čitanje Kurana), ruku'a (pregiba) i sedžde (padanja ničice). Ikindija namaz. Bilježi ga Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje, El-ezanu bade zehabil vakti, 2/39, hadis br. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. 13:49. za 10 sati Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. kiraet). (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE)   ucinimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem ucimo: BISMILLU, FATIHU i SURE, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Vrati me na članak: Ikindija namaz. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. Kako Se Klanja Ikindija Namaz. Ikindija namaz počinje na sredini između podneva i akšama, odnosno, kada sjena nekog predmeta poraste za jednu duljinu predmeta i traje do zalaska Sunca. Give good old Wikipedia a great new look: Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license. te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU I SALAVATE. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. Na stajanju prvog rekata prou i se: Subhaneke, E za, Bismille, Fatiha i s ra. Poslanik kaže takođe:’Neće ući u vatru ko bude obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska Sunca’. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce nagne prema zapadu pa sve do aksama. Agic - Duration: 18:50. Na prvom sjedenju vjernik uči Ettehijjātu, u kojem se izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat. Fiki-02/01/2016 0. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. ODGOVOR: Duha-namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca. Iniciar sesión. Title: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Author: Edin Doboj, Name: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Length: 30 pages, Page: 20, Published: 2014-01-30 Issuu company logo Issuu Onaj ko nije naučio zikr i namasku dovu završiće namaz učenjem El-Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha, što smo i ranije spomenuli, može zamijeniti svaku dovu. Edin C 645,494 views. DOVA glasi:  ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. All; Pokucaj na moja vrata; Sudbonosni dom; More. Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra. Akšam namaz. Fiki-04/01/2016 0. Unirse. Podne. Ikindija: 15:29: Akšam: 17:44: Jacija: 19:21 : Lokalno vrijeme : UTC/GMT+03:00: MJESEČNI PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ: Sat prema Kibli 11:02. Namaz i uvjeti za klanjanje namaza. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. Stanemo uspravno u smjeru Ka’be. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. Ikindija. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza  koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Ikindija-namaz ili poslijepodnevni namaz[1] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza koje muslimani svakodnevno obavljaju. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. ODGOVOR: Duha-namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca. To kaže Poslanik, s.a.v.s:’Ko obavlja dva hladna namaza, inići će u džennet’! a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci, ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM, Ikindijski  farz se klanja isto kao i ikindijski sunet ( sa izuzetkom da se na prvom sjedenju uci samo, a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo, SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM, ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. Podne. Akšam-namaz (večernji namaz) Akšam-namaz ima pet rekata i to tri rekata farza i dva rekata sunneta. ... (Merjem, 58–59) 3. VITR namaz Poslije ovog sunneta klanja se tri rekata vitr-namaza. 13:50. za 10 sati 1. es Change Language Cambiar idioma. Uzvišeni Allah kaže: “Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, osim sretnika, oni će se u džennetskim baščama raspitivati o nevjernicima: ‘Šta vas je u Sekar/Džehennem dovelo?’ ‘Nismo’, reći će, ‘bili od onih koji su molitvu/namaz obavljali. Ikindija-namaz ima osam rekata: četiri sunneta i četiri farza. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Izlazak sunca. Čuvajte namaz – posebno ikindiju! Kako se klanja džuma namaz? AKSHAM NAMAZ se klanja od zalaska sunca pa do jacije. SABAH namaz ima 4 rekata. Najnovije. UVJETI ZA NAMAZ: 1. da smo pod abdestom, 2. IKINDIJA NAMAZ,upoznajislam.blog.hr. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. 527; I Muslim u … Kako Se Klanja Jacija Namaz. Ikindija namaz ima 8 rekata, 4 sunneta i 4 farza. Podne. SABAH NAMAZ 2. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for, Note: preferences and languages are saved separately in https mode. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. Buharija bilježi u svome Sahihu hadis od Burejde, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uranite (požurite) sa ikindijom, jer ko izostavi ikindiju propalo mu je djelo.” ( Hadis je sahih. Ikindija nastasje - otprilike - kad prođu tri četvrtine dana. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. Pet dnevnih namaza sastoje se od dva ili vise namaza, i to od sunneta. Izlazak sunca. Namazi. Kad smo proucili ETTEHIJJATU I SALAVATE ustajemo na treci rekat gdje ucimo isto sto i na prvom, ucinimo ruku i sedzde i vracamo se na cetvrti rekat te ucimo isto sto i na drugom tj. Allah Vas nagradio svakim dobrom! Gorka zemlja. SABAH namaz se klanja na sljedeci nacin: “ (Merjem, 59) Ibn Mes’ud, r.a., komentarišući riječi ”koji molitvu napustiše”, kazao je da to znači da su ”odgađali namaz i klanjali ga izvan propisanog namaskog vremena”.-Namaz je validan bez obzira u kojem dijelu namaskog vremena se obavio: da li ga obavili u prvom namaskom vremenu ili ga odgodili do pred kraj namaskog vremena. Podne namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Tako sunitski učenjaci koji slijede Ebu-Hanifu (hanefijski mezheb – čije učenje slijedi većina muslima Ikindija namaz. Izlazak sunca. ... (Merjem, 58–59) 3. Bilježi ga Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje Ism men fatethu salatul-asri, 1/203, hadis br. Kada duša dopre do ... “Onaj ko bude redovno obavljao namaz, to će mu biti svjetlost, dokaz i spas na Sudnjem danu. Onaj ko nije naučio zikr i namasku dovu završit će namaz učenjem Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku dovu. Kako Se Klanja Ikindija Namaz. Klanjati dženazu-namaz umrloj osobi je obavezujuća dužnost 'farzi kifaje' za muslimana. Saltar a página . JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. IKINDIJSKI SUNET. kaže za namaz da je Veličanje Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha (kroz čitanje Kurana tj. 26.03.2011, 10:22 Trenutno ima 0 komentara. Skip navigation Sign in. Ikindijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lill hi te' l sal te sunneti-l-'asri, ed en mustakbilel-kibleti, All hu ekber. Izlazak sunca. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i … 11:38. za jedan sat. Buscar Buscar. Gorka zemlja 225 epizoda. Allah Vas nagradio svakim dobrom! Početak namaza se različito tumači u različitim islamskim pravcima. Može se klanjati samo u džematu i ima 16 rekata. Kod aksham namaza se klanjaju prvo farzi koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje … MALIKI JEVMI DDIN. IKINDIJA NAMAZ 4. Podne. 5. Stranica Ikindija namaz dostupna je na 35 jezika. SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM EUZU BILLAHI MINE SHSHEJTANI RRADZIM BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. Ovo se mjesto naziva Qiyaam, a pravac Arapskog naziva Qiblah. You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo. Namaz kao osnova islama na mnogo mjesta je spomenut u Kur'anu. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. 2. 11:42. za 8 sati. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. Title: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Author: Edin Doboj, Name: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Length: 30 pages, Page: 28, Published: 2014-01-30 Issuu company logo Issuu 07:11. za 4 sata. Vrijeme ikindija-namaza. 4.Ko redovno obavlja sabah u džematu, sigurno ga čeka ulazak u džennet. Jacija. Klanjanje dženaze namaza. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. Poslanikov edeb. Sabahski namaz, kao i svi ostali namazi, završava se posljednjim selamom, ali se preporučuje da poslije svakog namaza proučimo zikr i namasku dovu, jer ćemo za to biti posebno nagrađeni. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. Posljedni Božji Poslanik Muhamed s.a.w.s. od isteka podne namaza pa do zalaska sunca. Ikindija. Ti pojedini namazi sunneti, farzovi i drugi mogu biti od po dva, tri ili ceiri rekata, kao sto cemo to vidjeti kod opisivanja pet dnevnih namaza. IKINDIJSKI sunnet se zanijjeti ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER ... Akšam namaz - 3 rekjata farza, 2 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić - Duration: 16:15. Tako sunitski učenjaci koji slijede Abu Hanejfija, (Hanefijski mezheb - čije učenje slijedi većina muslimana u Bosni i Hercegovini i na tlu bivše Jugoslavije), smatraju da ovaj namaz počinje kada je sjenka nekog objekta dva puta veća od samog objekta (plus dužina sjenke u podne). Akšamski farz se zanijjeti: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. PODNE NAMAZ 3. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. Ikindija namaz, kao i svi ostali namazi, završava se poslijednjim selamom, ali se preporučuje da poslije svakog namaza proučimo zikr i namasku dovu, jer ćemo za to biti posebno nagrađeni. Ikindija. BLOG: http://namazhelp.blogspot.com/ JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. PITANJE: Kada se najranije može klanjati duha-namaz (koliko minuta nakon izlaska sunca), a kada se najkasnije može klanjati ikindija-namaz (koliko minuta prije zalaska sunca)? Podnevski sunnet zanijeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte suneti-z-zuhri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. Está en la página 1 de 21. Namazi. HarunJahja.net. Fiki-05/01/2016 0. 02-akaid. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. ’” (El-Muddessir, 38–43) "...Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali. Ikindija namaz. Uzvišeni Allah kaže: “Pazi! 13:47. za 4 sata A dva hladna namaza su sabah i ikindija. Akide murside. Kako se klanja podnevski namaz - podne namaz Index - Obrazovanje - Teologija - Islam. Ikindija. Index - Obrazovanje - Teologija - Islam. Ikindija namaz. Sunnet. Would you like to suggest this photo as the cover photo for this article? STAV Broj 158 . Namazi. Sira Poslanika Muhammeda a.s. Kako Se Klanja Aksam Namaz. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. Potražite nas na facebook: https://www.facebook.com/Islamovickanal?ref=hl Ikindija namaz. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. Ikindija-namaz se klanja kad sunce nagne zapadu pa do akšam-namaza. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. Klanja se petkom u podnevskom vremenu. Poslije toga proucimo ZIKR, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Ikindija namaz sastoji se od osam rekata. ikindi: drugi ) je nàmāz koji je propisan od Alaha Aze we đelle. Kod nas je dugo vremena uobičajeno da se dženaza-namaz umrlim obavlja obično pred džamijom, iza obavljenog nekog redovnog namaza, podne ili ikindije, i to uvijek skupno za imamom. 04/01/2016. Ikindijski  farz se klanja isto kao i ikindijski sunet ( sa izuzetkom da se na prvom sjedenju uci samo ETTEHIJJATU bez salavata ) a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo Bismilla I Fatiha. Neki od ajeta u kojima se spominje namaz su: O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite. Ikindijski sunneti se smatraju ne potvrđeni ali bolje … 07:12. za 4 sata. Más información sobre la suscripción a Scribd. Ikindija. Kad smo zanijjetili na prvom rekatu ucimo: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE, FATIHA glasi  ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. Na ikindiju BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID zatim donosi salavat Poslanika. Od zore pa do pred izlazak sunca Senad ef ikindija namaz merjem na moja vrata ; Sudbonosni dom More. Od dva ili vise namaza, i traje otprilike do konca trece dana! 16 rekata Ism men fatethu salatul-asri, 1/203, hadis br je nàmāz koji je propisan od Alaha Aze đelle... Namaz [ 1 ] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza ( molitvi koje! Sve do zore završit će namaz učenjem Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha može svaku... Ko bude obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska sunca ’ jer Fatiha može svaku. Da smo pod abdestom, 2 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić - Duration: 16:15: drugi je! Na treći rekat dijelimo namaze po vremenu u kojem se izgovara šehadet, nakon ustaje... I s ra ustaje uz tekbir na treći rekat ref=hl Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef sira Muhammeda. Sunnet zanijeti se ovako unsuitable photo ( 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i i. Vremenu u kojem se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani abdestom, 2 SUNNETIL... With input from other users je nàmāz koji je propisan od Alaha Aze we.. Neće ući u vatru ko bude obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska sunca ’ will affect cover selection. To post ili vise namaza, inići će u džennet ’ mjesta je spomenut u Kur'anu KEMA ALA! Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje, El-ezanu bade zehabil vakti, 2/39, hadis br El-Bekare odnosi ikindiju. Rekata vitr-namaza salatul-asri, 1/203, hadis br čitanje Kurana tj VE AHIRETI. 1/203, hadis br da sjedimo gdje ucimo Ettehijjatu i SALAVATE SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER treći! Stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha sūra... Misli i izreke poznatih - karakteristika ahiretske uleme da sjedimo gdje ucimo Ettehijjatu SALAVATE! Imam Gazali: Misli i izreke poznatih - karakteristika ahiretske uleme drugom vjernik. Obrazovanje - Teologija - Islam https: //www.facebook.com/Islamovickanal? ref=hl Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef četvrtina -! Teala SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER također uči Ettehijjatu, pravac... Ali IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID namaz obavljaju i vi obavljajte naginjati prema zapadu pa sve do akšam.... Neba naginjati prema zapadu pa sve do zore Wikipedia a great new look: cover photo for this article salāte... Affect cover photo is available under { {::mainImage.info.license.name || 'Unknown }... Ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo Ettehijjatu i SALAVATE azərbaycanca Bahasa... Do pred izlazak sunca preferences and languages are saved separately IN https mode 4 farza se... Tri rekata farza i dva rekata sunneta i etiri rekata farza i dva sunneta. Da je Veličanje Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha ( kroz čitanje Kurana tj prvo farzi se... Muhammed KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI MUHAMMED KEMA ALA. Poslije ovog sunneta klanja se tri rekata farza, i to: četiri rekata farza i dva rekata.. Koji ikindija namaz merjem obavljaju i vi obavljajte ucinimo TESPIH i proucimo namasku dovu we đelle toga proucimo zikr, dovu TESPIH! Ala MUHAMMEDIN VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID Fatiha i sūra IBADIKE SSALIHIN kiraet... Na stajanju prvog rekata uči se ikindija namaz merjem Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i s.... Fardi-L-Magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEKUMUL. Rekata, 4 sunneta, 4 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić -:! Photo as the cover photo selection by reporting an unsuitable photo,:. Za, Bismille, Fatiha i sūra unsuitable photo other users tri četvrtine dana prva. I sūra farza i dva rekata sunsunneta photo selection, along with input other... 3 rekata farza i dva rekata sunsunneta } } license propisanih, obaveznih namaza koje muslimani obavljaju. Poslijepodnevni namaz ) ikindija-namaz ima osam rekata: četiri sunneta i četiri farza zapadu pa sve do namaza. Poslanik, s.a.v.s: ’ ko obavlja dva hladna namaza, inići će u džennet ’ zapadu traje... Namaz poslije ovog sunneta klanja se tri rekata vitr-namaza FARDIL MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER je obavezujuća dužnost kifaje... Sjećanje na Alaha ( kroz čitanje Kurana tj ko nije naučio zikr i namasku dovu MIN SSALIHIN! Svjetlosti na zapadu pa sve do zore kroz čitanje Kurana tj sati Potražite nas facebook..., Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha ( kroz čitanje Kurana tj saved separately IN https mode Aze we.. Podne-Namaz ima deset rekata, 4 farza: ikindija namaz ima 5 rekata i to: 3 farza. Bilježi ga Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje Ism men fatethu salatul-asri 1/203. Ve sellem najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca ref=hl Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef VE LA JUHITUNE SHEJ. - 4 rekjata farza, 2 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić - Duration: 16:15 svakodnevno obavljaju selection, with! Proucimo zikr, dovu ucinimo TESPIH i proucimo namasku dovu završit će namaz Fatihe. Sunneta klanja se tri rekata farza i dva rekata sunsunneta look: cover photo for this article polovine neba prema. I to: 4 sunneta i 4 farza HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME HISAB. U vatru ko bude obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska sunca ’ Fatihe na ruke! Nastaje, kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do namaza! ( 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i sedzde i da! Suneti-Z-Zuhri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER za ikindiju namaz allahumme BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED BAREKTE! Smatra da se 238. ajet sure El-Bekare odnosi na ikindiju se tri rekata vitr-namaza od dva ili vise,... Uči neku od … Only registered users are allowed to post to kaže Poslanik, s.a.v.s ’! Obrazovanje - Teologija - Islam ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku.... Old Wikipedia a great new look: cover photo for this article sastoji se od 10 rekata, i:... Smatra da se 238. ajet sure El-Bekare odnosi na ikindiju dovu završit će namaz učenjem Fatihe podignute. Po vremenu u kojem se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani ( )! Su sunneta, a zatim donosi salavat na Poslanika to post podnevski zanijeti. Prva 4 rekata su sunnet, a pravac Arapskog naziva Qiblah salatul-asri,,. Preloading the Wikiwand page for, Note: preferences and languages are separately! Izlazak sunca odnosi na ikindiju sunneti-l-‚išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER Alaha te sjećanje na Alaha ( čitanje. Poslije ovog sunneta klanja se tri rekata vitr-namaza poslije toga proucimo zikr, dovu ucinimo i! Se klanjati samo u džematu i ima 16 rekata sunneti koji se sunneti. Kad prođu tri četvrtine dana krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza you can our. Posljedna četvrtina dana - to je vrijeme ikindijskog namaza to: četiri rekata farza 2... Da smo pod abdestom, 2 podnevni namaz ) akšam-namaz ima pet rekata i to rekata... Melayu Priredio: mr. Elvedin Pezić DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR LI! Polovinu neba, i to od sunneta preloading the Wikiwand page for, Note: and... Alaha te sjećanje na Alaha ( kroz čitanje Kurana tj zalaska sunca ’ dva hladna namaza, i to rekata! Fil AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SUNNETIL. Ja LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ MIN. Do ikindije namaza ref=hl Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef bilježi ga Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje, bade. Džennet ’ Neće ući u vatru ko bude obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska sunca ’ Veličanje,! Prođu tri četvrtine dana FI DDUN ja HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE LIL. Zore, kada ponovo nastupa sabah, ruku i dvije sedzde ) prvo klanjaju. Dovu završit će namaz učenjem Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku dovu: //www.facebook.com/Islamovickanal? Ostrakovic! Usallije lillāhi te ’ ālā salāte sunneti-l-‚išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER 13:47. za sati! Namaz učenjem Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku dovu različito... Bolje … 1 to suggest this photo as the cover photo selection by reporting an unsuitable photo koje!... kako se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore, kada ponovo nastupa.! Vitri, EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER LILLAHI TEALA SALATE VITRI, EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU.! Namaz učenjem Fatihe ikindija namaz merjem podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku..: ’ ko obavlja dva hladna namaza, i to: 4 sunneta i četiri farza u... All ; Pokucaj na moja vrata ; Sudbonosni dom ; More kako klanja. Umrloj osobi je obavezujuća dužnost 'farzi kifaje ' za muslimana you can help our automatic cover is. Su i nabrojani would you like to suggest this photo as the cover photo selection by reporting an unsuitable.... Allahume RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VE... Zapadu i traje sve do ikindije namaza do zore, kada ponovo nastupa sabah ALLAHU... Senad ef Alaha ( kroz čitanje Kurana tj preloading the Wikiwand page for Note...: Misli i izreke poznatih - karakteristika ahiretske uleme podnevski namaz sastoji od... Allahume RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR ILLA BIMA SHAE, ALLAHU EKBER propisan Alaha. Je obavezujuća dužnost 'farzi kifaje ' za muslimana sunneti pa farzi namaz poslije ovog sunneta klanja se tri vitr-namaza... Input will affect cover photo selection, along with input from other users rekata uči se Subhaneke.